Säkerhetsskåp & dokumentskåp

När du vill förvara dokument, kontanter eller andra viktiga saker säkert, behöver du ett dokument- eller säkerhetsskåp.

Vi arbetar med produkter från Nivex, ett företag som är ledande på marknaden. Nivex har alla typer av skåp – från enklare dokumentskåp för privatpersoner till stora eurovärdeskåp, om är både brand- och stöldklassade, för företag.

Vilken typ av skåp behöver du?

Det första du bör fundera över är vad som ska förvaras i skåpet. Det andra du behöver ta ställning till är om innehållet i första hand ska skyddas mot brand eller stöld. Ett säkerhetsskåp som uppfyller krav för stöld är inte per automatik lämpligt för att stå emot bränder. Skåp som är både stöld- och brandklassade är dessutom både stora och dyra.

Det finns flera tillfällen då en säker förvaring är önskvärd och bör prioriteras:

Skydda värdefulla föremål: Säkerhetsskåp är ett bra sätt att skydda föremål som är värdefulla på grund av sitt ekonomiska värde, så som guld, diamanter eller kontanter.

Skydda dokument: Du kanske behöver förvara dokument som är viktiga på grund av deras innehåll eller betydelse, så som testamenten, viktiga affärsdokument eller personliga dokument.

Skydda vapen: Skjutvapen som inte används måste enligt lag förvaras i godkända säkerhetsskåp som uppfyller kraven för den svenska standarden ssf 3492.

Skydda företagets tillgångar: Säkerhetsskåp är ett bra sätt att skydda företagets värdefulla tillgångar, så som hårddiskar med känslig information, kassalådor eller andra värdefulla föremål.

Oavsett om du är ute efter ett skåp för privat bruk eller till företaget så bör du kontakta ditt försäkringsbolag innan du bestämmer dig. Försäkringsbolag kan ha olika krav på certifiering för det skåp du tänker använda beroende på vad som ska förvaras.

Det är viktigt att du uppfyller försäkringsbolagets krav så att din försäkring verkligen gäller när du behöver den. Bland annat kan det finnas bestämmelser för hur mycket du får förvara i skåpet.

Olika typer av säkerhetsskåp

När du vet vad som ska förvaras i skåpet och har kontrollerat kraven från ditt försäkringsbolag, kan du kontakta oss för att välja ett skåp.

Kassaskåp är ett vanligt samlingsnamn men skåpen delas in i fyra huvudtyper:

Dokumentskåp: De allra enklaste skåpen som är brandklassade för att skydda viktiga dokument, foton eller värdepapper.

Inbrottsfördröjande skåp: Enklare stöldskydd när du bara vill göra det svårt för tjuven att få med sig värdesaker eller kontanter.

Säkerhetsskåp: Finns i olika säkerhetsklasser för olika stora värden och är i regel inte brandklassade.

Eurovärdeskåp: Både brand- och stöldklassade skåp som ger ett komplett skydd. Av samma anledning är dessa skåp också både dyrare och större.

Något som blivit alltmer efterfrågat är säkerhetsklassade nyckelskåp. Det finns flera tillfällen och verksamheter där det kan vara bra med en säker nyckelhantering som samtidigt skapar ordning och reda. Det är naturligtvis extra viktigt för bilservice- och bilvårdsföretag som förvarar andras nycklar att kunna säkerställa en säker förvaring. Det underlättar både den egna verksamheten och fungerar som en bra garanti gentemot kunder att kunna berätta att deras nycklar förvaras på ett säkert sätt under hela perioden.

Vilken klassificering behövs?

Om du någon gång funderat på att köpa säkerhetsskåp och läst på vet du säkert redan att det finns flera olika klassificeringar för skydd mot inbrott och brand. Kanske har du redan kontaktat ditt försäkringbolag och vet vilken typ av klassificering som krävs för att förvaringen ska vara godkänd.

Skåpen från Nivex har flera olika klassificeringar, beroende på vilket typ av skydd du vill ha. Att veta vilken klassificering som krävs för ditt ändamål underlättar att välja rätt typ av skåp. Här nedan följer några av de viktiga klassificeringarna att ha koll på:

Skydd mot inbrott och stöld:

SSF 3492 (tidigare bara SS3492) är en säkerhetsstandard som ges ut av den ideella föreningen Stöldskyddsföreningen. Säkerhetsskåp med denna klassificering ska förankras i väggar eller golv om de väger under 150 kg. Flertalet svenska försäkringsbolag kräver säkerhetsskåp som är certifierade enligt SSF 3492 vid förvaring av till exempel datorer och läsplattor.

Det finns även stöldskyddsskåp enligt standarden SS-EN 13350, klass S1 och S2. Nivex har stöldskyddskåp enligt klass S2 som ger ett ordentligt inbrottsskydd, som dessutom går att få med brandskydd för papper.

Skydd mot brand:

För att skåp ska vara brandklassade behövs standarden NT Fire 017 60P, 90P eller 120P. 60P skyddar papper vid brand upp till 60 minuter, 90p upp till 90 minuter och 120P upp till 120 minuter.

Det går även att använda så kallade brandboxar som förvaras i större säkerhetsskåp för att skydda papper och dokument mot brand.

Skydd mot både brand och inbrott:

Eurovärdeskåp enligt svensk och europisk standard SS EN-1143-1 ger det högsta inbrottsskyddet och kommer i sju olika nivåer, mellan Grade 0 och Grade VII. Värdeskåp enligt standard SS EN-1143-1 är testade och godkända enligt brandklassningen NT Fire 017.