Pålitliga dörrlås

Ditt hem är din fristad. Platsen där du och din familj bor, skapar minnen och känner er som mest trygga. Det samma gäller för tryggheten på företaget, skolan eller vilken typ av byggnad du än vistas i. En av de mest grundläggande faktorerna för att uppnå detta är att ha ett pålitligt och säkert dörrlås.

Det mest uppenbara skälet till att ha ett bra dörrlås är att det fungerar som en barriär mot oönskade intrång. Ett starkt och säkert lås gör det betydligt svårare för inbrottstjuvar att komma in i ditt hem. Det ger dig tid att vidta åtgärder som att ringa polisen eller larma, om någon skulle försöka bryta sig in. Det ger dig också sinnesro när du lämnar fastigheten att kunna lita på att ingen kommer kunna gå in genom dörren när du inte är där.

Att välja ett pålitligt lås till dörren är kanske den enskilt viktigaste investeringen du kan göra för din trygghet

Tänk på detta när du väljer dörrlås

När du ska välja ett dörrlås till ditt hem eller företag är det viktigt att noggrant överväga dina behov och krav för att säkerställa den bästa säkerheten. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

Säkerhetsnivå: Bedöm säkerhetsnivån du behöver. För ett hem kan ett robust cylinderlås vara tillräckligt, men på andra ställen kan större säkerhetskrav behöva uppfyllas. Längre ned kan du läsa mer om våra olika typer av mekaniska lås och vilka funktioner de har. Våra mekaniska lås finns i alla säkerhetsklasser – från enkla lås till låsklass 5.

Låsfunktioner: Tänk på vilka extra funktioner du vill ha, som spårning eller möjligheten att integrera låset i ett säkerhetssystem. Mekaniska lås finns dels i flera olika varianter baserat på låsklasser och har olika funktioner på hur du kan låsa dörren – till exempel om dörren ska gå i lås automatiskt när den stängs.

Behörighet och tillgång: Tänk igenom vem och hur många som ska kunna använda dörrlåset. Ska dörrlåset ingå i ett större låssystem? Behövs nycklar med olika behörighetsnivåer? Allt detta går att anpassa efter de behov och krav som behöver täckas och uppfyllas.

Våra typer av dörrlås

Vi säljer och installerar två typer av dörrlås.

Mekaniska_nycklar

Mekaniska dörrlås

De vanligast förekommande dörrlåsen är mekaniska lås. Med en nyckel och låscylinder som kodas kan behörigheten anpassas efter hur många och vilka som ska få tillträde att använda dörren. Mekaniska lås har använts under lång tid för att skapa trygghet och begränsa tillträdet till hus, hem och företag från oinbjudna gäster och potentiella inbrottstjuvar.

elektroniska_nycklar

Elektroniskt dörrlås

Är du i behov av elektroniskt dörrlås? Läs mer om våra digitala låssystem som använder elektroniska nycklar. Dessa kan programmeras för att utöka och begränsa vilka dörrar som en och samma nyckel ska få tillgång till. Det är extra önskvärt för organisationer där många personer i olika lägen behöver få tillgång till skyddade områden eller om du har en förmåga att tappa bort dina nycklar emellanåt. Med ett enkelt klick kan du spärra den borttappade nyckeln och skapa en ny.