Tillverkning av nycklar

Behöver du göra en ny nyckel? Eller är du i behov av en nyckelkopia till någon i familjen? Då kan vi hjälpa dig. Vi tillverkar i princip alla typer av nycklar som finns på den svenska marknaden. Alltifrån hemnycklar, cykelnycklar och cylindernycklar till möbelnycklar och tillhållarnycklar.

Vi kan även tillverka bilnycklar av olika slag. Det är en vanlig missuppfattning att man måste vända sig till sin originalbilverkstad om man behöver hjälp med bilnyckeln, men det går lika bra att vända sig till en auktoriserad låssmed. Hos oss blir priset dessutom ofta betydligt billigare.

Vår långa erfarenhet av tillverkning av nycklar och det spelar ingen roll om du behöver en modern, programmerad nyckel till bilen eller en gammal smidd järnnyckel till innerdörren. Vi löser det du efterfrågar och använder flera olika tekniker beroende på vilken typ av nyckel du behöver.

Vi använder modern laserteknik vid tillverkning av nycklar i de allra flesta fallen. Lasertekniken ger en mycket hög precision och kan göra mikroskopiska ändringar som ger komplexa nycklar som är svårare för andra att kopiera. Om behovet finns kan vi lika gärna fila fram en nyckel för hand till en gammal dörr. Vi har till exempel tillverkat nya nycklar till en gammal prästgård från 1600-talet.

För dig i behov av elektroniska nycklar hjälper vi gärna till. De elektroniska nycklar vi tillverkar kan programmeras med ett mikrochip, som om det kombineras med vårt elektromagnetiska låssystem gör att låscylindern inte behöver bytas ut om nyckeln skulle bli borttappad.

Att tillverka nycklar är ett hantverk vi är stolta över och vi tar oss an alla typer av uppdrag oavsett vilken nyckel du vill få tillverkad. Låt inte gamla och trasiga nycklar hålla dig tillbaka. Med säker, snabb och smidig tillverkning av nycklar hjälper vi dig att öppna de dörrar du behöver.

Att göra en nyckelkopia

Är du i behov av att kopiera nyckeln till hemmet eller någonting annat? De flesta vanliga nycklar är fria att kopiera och någonting vi med enkelhet hjälper dig med. Vi tillverkar en nyckelkopia antingen utifrån en befintlig nyckel eller någonting som kallas för nyckelkod.

Att lämna ifrån sig sin hemnyckel till andra kan för många kännas otryggt. Men tack vare nyckelkoden behöver du aldrig separeras från nyckeln när vi gör din nyckelkopia.

Vad är en nyckelkod?
Vissa lås har ett kodnummer på cylindern. Samma kod finns på nyckeln eller ett kodkort. Genom att utgå från nyckelkoden kan vi enkelt kopiera nyckeln och behöver inte använda din nyckel under processen.

Hur lång tid tar det att kopiera nyckeln?
Tack vare den långa erfarenheten vi besitter tar det oftast inte mer än 5–10 minuter för oss att tillverka en nyckelkopia. Du kan därför passa på att besöka oss även när du har ont om tid i vetskapen om att du snabbt och säkert kommer få din extranyckel inom kort.

Tillverkning av nycklar som är kopieringskyddade

Men det finns undantag och det är spärrade nycklar i patenterade låssystem. Det innebär att dina nycklar är både kopierings- och patentskyddade. Lägenhetsnycklar är till exempel ofta spärrade av bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren.

Är nyckeln kopieringsskyddad har bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren ett avtal både med låstillverkaren och en auktoriserad låssmed som har fått licens att tillverka nycklarna. För att kopiera en sådan nyckel måste du gå till den licensierade låssmeden och själv ha en skriftlig beställning från behörig beställare, till exempel fastighetsägaren. Du måste också legitimera dig och skriva på en nyckelkvittens.

Vill du veta mer om nyckeltillverkning?

Kom gärna in till butiken om du behöver nya nycklar eller bara vill ha mer information om lås och nycklar. Det går naturligtvis bra att mejla eller slå en signal också!