Låssystem, nytillverkning & underhåll

Vi tillverkar nya låssystem och kan hjälpa till med allt från projektering och byte av låssystem till överflytt av låssystem och tillverkning av nycklar.

Efter installation kan vi även hjälpa till med både underhåll, jour och utbildning. Bland våra kunder finns företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Olika typer av låssystem

Vilken typ av låssystem som används beror på verksamhetens behov såsom antal dörrar, hur ofta de används, säkerhetskrav och utbyggnadsmöjlighet.

Men vanligtvis brukar låssystemen delas in i tre grupper: mekaniska lås [internlänk], elektromekaniska lås [internlänk] och passersystem [internlänk]. Vi kan erbjuda både öppna och spärrade låssystem.

Vi utför i huvudsak med projekt Storgöteborg men kan även ta till oss större projekt på flera orter. Kontakta oss så hjälper vi till med att ta fram ett förslag som anpassas efter er verksamhet. Ring på 031-42 42 42 eller skicka ett mejl.

Kontakta oss